بازی درمانی

بازی درمانی چیست؟

بازی درمانی (Play Therapy) نوعی از درمان است که عمدتا برای کودکان استفاده می شود.به این دلیل که کودکان ممکن است نتوانند احساسات خود را پردازش کنند یا مشکلاتشان را برای والدین یا بزرگسالان دیگر بیان کنند.

فواید بازی درمانی

بر اساس موسسه بین المللی بازی درمانی، تا ۷۱ درصد از کودکانی که به بازی درمانی روی می آورند ، ممکن است تغییرات مثبتی را تجربه کنند.برخی از کودکان ممکن است با کمی تردید کار خود را شروع کنند ، اما به مرور اعتماد به درمان بیشتر می شود. با افزایش حس راحتی و قوی تر شدن ارتباط ، کودک در بازی خود خلاق تر یا کلامی تر می شود.

بعضی از مزایای بازی درمانی عبارتند از:

  • قبول مسئولیت بیشتر درمورد برخی رفتارها
  • توسعه استراتژی های مقابله ای و مهارت های خلاقانه حل مسئله
  • احترام به خود
  • همدلی و احترام به دیگران
  • کاهش اضطراب
  • یادگیری تجربه و بیان کامل احساسات
  • مهارتهای اجتماعی قوی تر
  • روابط خانوادگی قویتر
  • بازی درمانی همچنین می تواند استفاده از زبان را تشویق کند یا مهارت های حرکتیدرشت و ظریف را بهبود بخشد.