این آزمون ها زیر نظر کانون قلم چی (پارسایان – واحد پسران) و برای دانش آموزانی که در این آزمون ها ثبت نام کردند برگزار میشود باعث استفاده این دانش آموزان از امتیازات ویژه میشود.